Elis Dahlgren

Vikmanshyttans Bruksmuseum

ELIS DAHLGREN-SAMLINGARNA


Amatörastronomen, botanisten, bygdemålsforskaren m m Elis Dahlgren (1903-1996) är en av

vikmanshyttebygdens stora profiler genom tiderna. Merparten av hans livsgärningar i form av olika

samlingar finns numera att se och studera i det speciella Dahlgren-rummet, i Angersteinska huset.

Elis DahlgrenSamlingarna innehåller bl a:

• Stjärnkikare & karta över den av Elis upptäckta stjärnan, Nova Dahlgren

• Svenska fjärilar, c:a 1 900 st

• Diverse insekter, c:a 2 000 st

• Herbarier, med faktauppgifter, c:a 2 400 st

• Bygdemålsböcker över norn-och norrhyttemålen

• Rymdromanen "Mot nya världar"

• Flera skrifter & klippböcker med kåserier

• Vykort från hela världen skrivna på esperanto