Museibutik

Vikmanshyttans Bruksmuseum

Museibutik

I Hantverksstugan finns förutom alster från lokala utställare, vår egen försäljning av ett flertal minnessaker.

Vikten av att dokumentera såväl tider som flytt som nutida skeenden försöker vi betona i många olika sammanhang. Våra strävanden har hitintills bl a gett resultat i form av trettiotalet Hembygdsskrifter.

Samtliga skrifter och minnessaker

tillhandahålls i Hantverksstugan.

Utanför ordinarie säsong och öppettider – var god ta kontakt

per tel. 0225-307 18.